Physical Address

304 North Cardinal St.
Dorchester Center, MA 02124

Przegląd rejestracyjny – jak często?

Przegląd rejestracyjny – jak często? Osoby będące właścicielami pojazdów, powinni wykonywać regularnie ich przeglądy rejestracyjne, celem upewnienia się, czy mogą nimi bezpiecznie się poruszać, a w razie czego wykonywać konieczne naprawy. Niemniej jednak poza własnym bezpieczeństwem trzeba także mieć na względzie konieczność dostosowania się do obowiązujących obecnie przepisów. Mówimy w tym wypadku o obowiązkowym badaniu technicznym, którego rezultaty odnotowuje się w dowodzie rejestracyjnym. Pozytywny wynik takiego badania pozwala na poruszanie się danym pojazdem. Zaniedbanie takiego obowiązku może zakończyć się otrzymaniem mandatu oraz zatrzymaniem dowodu rejestracyjnego. Jak często powinno wykonywać się przegląd rejestracyjny?

Badanie techniczne – czy trzeba je wykonywać każdego roku?

Częstotliwość poddawania pojazdu przeglądom rejestracyjnym zależna będzie od jego wieku. W wypadku pojazdów nowych do stacji kontroli pojazdów trzeba będzie się wybrać do trzech lat od dokonania pierwszej rejestracji auta. Następne z badań technicznych trzeba przeprowadzić przed upływem kolejnych 2 lat, a później już każdego roku. W wypadku pojazdów starszych aniżeli pięć lat przeglądy rejestracyjne trzeba przeprowadzać corocznie. Data ważności danego badania technicznego odnotowywana jest w dowodzie rejestracyjnym pojazdu, zaś wybierając się na następne badanie, trzeba mieć na względzie, aby zostało ono wykonane najpóźniej w zaznaczonym tam dniu. Wyjątek stanowią samochody mające instalację gazową, gdyż bez względu na ich wiek przegląd rejestracyjny musi być przeprowadzany raz do roku.

Przegląd Rejestracyjny w przypadku samochodu sprowadzonego z zagranicy

Jeżeli sprowadziliśmy auto zza granicy, to powinniśmy zdawać sobie sprawę, iż wymogi co do terminu Przeglądu Rejestracyjnego będą się różnić.

  • Kiedy nasz pojazd wyrejestrowano z kraju jego pochodzenia, data ostatniego przeglądu nie jest ważna. Jeżeli wówczas zechcemy zarejestrować swoje auto w Polsce, będzie ono musiało przejść przegląd poszerzony,
  • Jeżeli auto nie było jednak wyrejestrowane, to wykonanie badania technicznego w kraju nie będzie wymagane. Pierwszy z przeglądów trzeba będzie również przeprowadzić tak jak zwykle, czyli po upływie 12 miesięcy od wcześniejszego przeglądu. 

Przegląd pojazdów wymagających większego bezpieczeństwa

W wypadku pojazdów służących na co dzień do nauki jazdy, taksówek, jak i aut z instalacją LPG sytuacja wygląda nieco inaczej. Przegląd rejestracyjny, razem ze sprawdzaniem szczelności instalacji gazowej, trzeba wykonywać każdego roku, od pierwszego dnia użytkowania. W chwili, kiedy mamy do czynienia z autem starszym, kwestia bezpieczeństwa jest tak samo istotna. Stan techniczny warto też sprawdzać między wymaganymi terminami badań. 

Przegląd Techniczny motocykli oraz skuterów

Skutery oraz motocykle podlegają przeglądom technicznym tak samo, jak wszystkie inne pojazdy poruszające się po publicznych drogach. W wypadku takiego rodzaju przeglądów obowiązujące są takie same wymogi, co w kwestii aut, nie tylko przy pierwszym, ale również i przy następnych przeglądach. Czasami, motocykliści, celem zapoznania się z opinią fachowca, decydują się, tak samo jak kierowcy samochodów, na przeprowadzenie przeglądu przed dokonaniem zakupu i sprawdzenie w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Przegląd Rejestracyjny – jak wygląda?

Zakres badania technicznego danego pojazdu będzie identyczny w wypadku każdorazowej wizyty na stacji kontroli. W czasie przeglądu na początku pojazd identyfikuje się, czyli potwierdza się zgodność jego numeru VIN z dokumentacją. Później diagnosta kontroluje auto pod kątem ogólnej sprawności oraz bezpieczeństwa. Mowa tutaj szczególnie o poddaniu sprawdzeniu układu jezdnego, układu amortyzacji oraz układu hamulcowego. Kontrolowany jest także stan nadwozia i ogumienia.

Poza tym diagnosta musi też sprawdzić działanie spryskiwaczy, wycieraczek czy oświetlenia zewnętrznego. Konieczne będzie również sprawdzenie  kompletności układu wydechowego, obecności obowiązkowego wyposażenia, jak również ewentualnych wycieków eksploatacyjnych płynów. Warto także podkreślić, iż w sytuacji wykrycia usterek właściciel danego pojazdu, ma obowiązek ich usunięcia w przeciągu dwóch tygodni i kolejnego przeprowadzenia przeglądu w tym samym miejscu.

Jaki jest koszt Przeglądu rejestracyjnego pojazdu?

Koszt, jaki trzeba będzie ponieść w związku z Przeglądem Rejestracyjnym swojego pojazdu, będzie identyczny w każdej spośród stacji diagnostycznych, gdyż wysokość tej opłaty regulowana jest przez odpowiednią ustawę. Cena badania okresowego (przeglądu) zależna jest od typu pojazdu oraz jego masy. Za przegląd auta osobowego trzeba zapłacić cenę, która się nie zmienia  od wielu lat. Ciekawostkę stanowi fakt, iż kierowcy płacą za przeprowadzenie przeglądu niczym za usługę – bez względu na to, czy jego rezultat będzie pozytywny i skończy się przybiciem pieczątki w dowodzie, czy też może jednak nie.